Home Học tập Ngữ Pháp Tiếng Anh: Phân Biệt Các Loại Từ Chỉ Số Lượng & Cách Dùng

Ngữ Pháp Tiếng Anh: Phân Biệt Các Loại Từ Chỉ Số Lượng & Cách Dùng

by Hoàng Khôi Phạm
Ngữ Pháp Tiếng Anh: Phân Biệt Các Loại Từ Chỉ Số Lượng & Cách Dùng

Một trong những chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại dễ lẫn lộn, dùng sai cách, áp dụng sai trường hợp, chia thì không chính xác,… chính là về các loại từ chỉ số lượng. Chẳng hạn như many, much, some, any, little, few, lots of,… và nhiều từ chỉ số lượng khác nữa, nó sẽ đi kèm với loại danh từ nào, và phần chia thì cho động từ phía sau sẽ áp dụng theo quy tắc nào? Bạn học hoài vẫn còn lẫn lộn, chưa chắc chắn, chưa thành thạo được phần ngữ pháp Tiếng Anh này, vậy hãy cùng Tự Tin Vào Đời phân biệt các loại từ chỉ số lượng & cách dùng trong bài viết này nhé!

4 nhóm từ chỉ số lượng trong ngữ pháp Tiếng Anh

Khi chưa xét về mặt ngữ nghĩa, mà chỉ đơn giản là phân biệt về các trường hợp thường gặp khi sử dụng, cụ thể là liên quan tới danh từ đi kèm phía sau, thì các từ chỉ số lượng trong ngữ pháp Tiếng Anh thường sẽ được chia thành 4 nhóm chính. Khi đi kèm với các danh từ đếm được, thì sẽ có 2 trường hợp, đó là từ chỉ số lượng đi với danh từ đếm được số ít, và từ chỉ số lượng đi với danh từ đếm được số nhiều. Còn khi đi với danh từ không đếm được, thì nó là 1 nhóm những từ chỉ số lượng khác. Ngoài ra, cũng có 1 nhóm từ chỉ số lượng đặc biệt, nó ám chỉ nghĩa về số nhiều, có thể đi với danh từ đếm được số nhiều, và cả danh từ không đếm được luôn. Cụ thể hơn về cách phân biệt, cách dùng các nhóm/loại từ chỉ số lượng này, thì chúng ta sẽ làm rõ trong các phần tiếp theo.

A. There is 1 + danh từ được số ít

Cấu trúc đầu tiên và cũng cực kỳ đơn giản, đó chính là There is 1 + N đếm được số ít, chẳng hạn như There is 1 apple on the table (có 1 quả táo ở trên bàn), there is 1 student in the class room (có 1 học sinh trong lớp học), nói chung đây hầu như là cấu trúc cơ bản và không thể nào nhầm lẫn được, theo sau there is 1 đương nhiên sẽ là danh từ đếm được số ít.

B. Các từ chỉ số lượng đi với danh từ đếm được số nhiều

Trong phần ngữ pháp Tiếng Anh này, chúng ta sẽ chỉ điểm qua các loại từ chỉ số lượng mà chỉ có thể đi kèm với danh từ đếm được số nhiều (không tính các loại từ có thể đi thêm với danh từ không đếm được), kèm theo cách dùng cụ thể như sau:

1. There are + số đếm + N (đếm được số nhiều)

Tương tự như cấu trúc there is 1 ở phần trước để chỉ số lượng chỉ có 1 vật/1 người duy nhất, thì trong cấu trúc there are này nó sẽ liên quan tới việc chỉ số lượng nhiều, từ 2 trở lên, theo cấu trúc There are 2/3/4/5/6… + N đếm được số nhiều, chẳng hạn như There are 2 students in the class room (có 2 học sinh trong lớp), There are 10 books on the table, cũng khá đơn giản và chẳng có gì để mình phải nhầm lẫn, bạn chỉ cần xem qua 1 lần là nhớ được luôn.

2. Cách dùng few/a few + N (đếm được số nhiều)

Tiếp theo là 1 loại từ chỉ số lượng cũng khá phổ biến trong ngữ pháp Tiếng Anh, đó là few/a few + N đếm được số nhiều, có nghĩa là một ít, nhưng khi đi vào trong câu, áp dụng vào trường hợp cụ thể thì sẽ có nghĩa khác nhau, dưới đây là cách phân biệt:

 • Few: Ít nên không đủ dùng -> I have few books (tôi có ít sách quá, không đủ để dùng);
 • A few: Một ít nhưng vẫn đủ dùng -> I have a few books (tôi có một ít sách nhưng vẫn đủ dùng).

3. A number of/the number of + N (đếm được số nhiều)

Chỉ khác nhau có A và The ở đầu thôi, nhưng ngữ nghĩa và cách dùng, cách chia thì của động từ phía sau của A number of và The number of cũng khác nhau, cụ thể như sau:

 • A number of + N (đếm được số nhiều) + V (chia thì số nhiều): A number of people are in the house (Một vài người đang ở trong nhà);
 • The number of + N (đếm được số nhiều) + V (chia thì số ít): The number of students in this class is increasing (Số lượng học sinh trong lớp này đang tăng lên), dịch nghĩa The number of là “số lượng”, đây là trường hợp được dùng phổ biến hơn so với trường hợp dùng với V (chia thì số nhiều), nếu chia thì số nhiều thì để nhấn mạnh tính chất của danh từ đi kèm.

4. Many/several of/a variety of + N (đếm được số nhiều)

Nhóm cuối cùng trong các từ chỉ số lượng đi với danh từ đếm được số nhiều chính là Many/several of/a variety of, giống nhau về công thức, chỉ khác một chút về ngữ nghĩa như sau:

 • Many + N (đếm được số nhiều): There are many people in the meeting room (có nhiều người trong phòng họp);
 • Several of + N (đếm được số nhiều): There are several of people in the meeting room (có vài người trong phòng họp, số lượng ít hơn so với many);
 • A variety of + N (đếm được số nhiều): There are a variety of flowers in the park (Có đa dạng loài hoa ở trong công viên).

C. Các từ chỉ số lượng đi với danh từ không đếm được

Tương tự như phần ngữ pháp Tiếng Anh trước, thì trong phần này chúng ta cũng chỉ đi qua danh sách & cách dùng các từ chỉ số lượng mà chỉ có thể đi kèm với danh từ không đếm được, chứ chưa bao gồm các từ có thể áp dụng cả với danh từ đếm được số nhiều, cụ thể như sau:

1. Cách dùng little/a little + N (không đếm được)

Tương tự như phần ngữ pháp few, a few ở phần trước, thì trong phần này cặp từ little/a little + N (không đếm được) cũng sẽ phân biệt theo cách tương tự như sau:

 • Little: Ít nên không đủ dùng -> I have little money (tôi có ít tiền, không đủ dùng);
 • A little: Một ít nhưng vẫn đủ dùng -> I have a little money (tôi có một ít tiền, đủ để dùng).

2. Much/a great deal of/a large amount of + N (không đếm được)

Cùng có nghĩa là nhiều, và cùng đi với danh từ không đếm được, much/a great deal of/a large amount of + N (không đếm được), nhưng điểm khác biệt cơ bản chính là khi dùng a great deal of hoặc a large amount of thì nó sẽ trang trọng hơn so với much, chứ chữ không có gì khác biệt quá nhiều, miễn sao khi đặt câu, khi giao tiếp hoặc làm bài test ngữ pháp Tiếng Anh thì bạn  nhớ đi kèm danh từ không đếm được ở phía sau các từ chỉ số lượng này là được:

 • I have much food to eat (Tôi có nhiều thức ăn);
 • They have a great deal of money (Họ có nhiều tiền);
 • The school has a large amount of milk for students (trường học có nhiều sữa cho học sinh).

Lưu ý rằng theo sau các danh từ không đếm được thì luôn chia động từ theo số ít.

D. Các từ chỉ số lượng + N (đếm được số nhiều/không đếm được)

Trong giao tiếp Tiếng Anh, để dễ dàng phân biệt các từ chỉ số lượng và sử dụng chúng trong đúng trường hợp, phụ thuộc vào việc đếm được hay không đếm được của danh từ đi kèm, thì bạn nên áp dụng các trường hợp ở những phần trước, rằng danh từ không đếm được chỉ đi với từ chỉ số lượng nào, còn danh từ đếm được sẽ đi kèm với các từ chỉ số lượng nào, không thể đi với trường hợp còn lại. Chẳng hạn như khi có danh từ không đếm được như milk, thì cần phải sử dụng much, chứ không dùng many được, rất dễ nhớ và khó mà nhầm lẫn.

Tuy nhiên, ở một level khó hơn, để nâng cao ngữ pháp Tiếng Anh của mình, thì bạn cũng cần phải học thêm các từ chỉ số lượng có thể áp dụng trong cả 2 trường hợp, vừa đi với danh từ đếm được số nhiều, vừa đi với danh từ không đếm được. Mà nhiều khi trong các bài test như TOEIC cũng thường nhắc tới các từ này để tăng độ khó, nhằm phân loại trình độ/năng lực của mỗi người. Cùng là các từ chỉ số lượng có cấu trúc giống nhau là All/some/any/lots of/a lot of + N (đếm được số nhiều/không đếm được), nhưng về phần ngữ nghĩa và cách sử dụng sẽ có một chút khác biệt:

 • All: Tất cả -> All books (tất cả sách), all milk (tất cả sữa);
 • Some: Một vài -> Some books (vài quyển sách), some food (vài món ăn), thường dùng trong câu khẳng định và câu hỏi với ý nghĩa là lời mời (Would you like some milk? – Bạn có muốn một ít sữa không?);
 • Any: Một vài/bất kỳ -> Any books (vài/bất kỳ quyển sách nào), thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi với nghĩa nghi vấn (Are there any books to read? – Ở đây có quyển sách nào để đọc không?, I don’t have any books – Tôi không có quyển sách nào cả).
 • Lots of/a lot of: Nhiều, rất nhiều -> Lots of water (rất nhiều nước), a lot of exercises (rất nhiều bài tập).

Cách chia thì của động từ phía sau sẽ phụ thuộc vào phần danh từ đi kèm sau các lượng từ này, nếu là danh từ không đếm được thì sẽ chia động từ theo số ít, nếu là danh từ đếm được số nhiều thì sẽ chia động từ theo số nhiều.

Bài viết này đã điểm qua hầu như tất cả từ chỉ số lượng thường gặp trong ngữ pháp Tiếng Anh, kèm theo nghĩa và cách dùng trong từng trường hợp khác nhau. Có thể khi mới đọc bạn sẽ thấy lùng bùng, rắc rối, phức tạp, nhiều trường hợp dễ lẫn lộn, nhưng hãy ôn tập thường xuyên, chủ động làm nhiều dạng bài tập và thực hành chúng trong giao tiếp, thì dần dần bạn sẽ quen và phản xạ chính xác với các lượng từ này. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn!

Hỏi đáp nhanh

À, nếu các em có những băn khoăn, trăn trở về chuyện học hành, thi cử, định hướng nghề nghiệp hay lo lắng không tìm được việc làm thì đừng ngại hỏi anh tại đây nhe.


Like Page Tự Tin Vào Đời để không bỏ lỡ các bài viết mới về kinh nghiệm học tập, ứng tuyển, làm việc và những lời khuyên hữu ích để sinh viên tự tin bước vào đời.
Vào Group Tự Tin Vào Đời để được sửa CV, hỏi đáp nhanh về học hành, thi cử, công việc,…
?Follow Instagram Tự Tin Vào Đời để xem các chia sẻ và hỏi đáp nhanh dưới dạng hình ảnh
? Follow Tiktok Tự Tin Vào Đời để xem các chia sẻ và hỏi đáp nhanh dưới dạng video ngắn
? Subscribe Youtube Hoàng Khôi Phạm để xem các video chia sẻ và hỏi đáp nhanh theo nhiều chủ đề hữu ích
Tác giả: Hoàng Khôi Phạm – Profile tác giả tại đây.

Có thể bạn sẽ thích