Home Chưa phân loại Mẫu Dàn Ý Phân Tích Báo Cáo Tài Chính – Môn Quản Trị Tài Chính

Mẫu Dàn Ý Phân Tích Báo Cáo Tài Chính – Môn Quản Trị Tài Chính

by Hoàng Khôi Phạm
Mẫu Dàn Ý Phân Tích Báo Cáo Tài Chính - Môn Quản Trị Tài Chính

Mẫu dàn ý phân tích Báo cáo tài chính, môn Quản trị tài chính. Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên.

>> Ngành Tài chính doanh nghiệp thực tập ở đâu? Ra trường làm gì?

Mẫu dàn ý phân tích Báo cáo tài chính

Phần 1: Giới thiệu chung về công ty

1. Thông tin chung
2. Liên hệ chi tiết
3. Sơ đồ bộ máy tổ chức
4. Sản phẩm dịch vụ chính

 • Lĩnh vực kinh doanh
 • Các sản phẩm chính
 • Nhà máy trực thuộc

5. Định hướng phát triển
6. Tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Phần 2: Hệ thống báo cáo tài chính

1. Kết cấu chung của báo cáo tài chính
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả kinh doanh
4. Báo cáo luân chuyển tiền tệ

Phần 3: Phân tích các tỷ số tài chính của công ty

1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh khoản

 • Khả năng thanh toán tổng quát
 • Tỷ số thanh toán hiện hành
 • Tỷ số thanh toán nhanh
 • Tỷ số thanh toán bằng tiền

2. Nhóm chỉ tiêu quản lý tài sản

 • Vòng quay tồn kho
 • Số ngày tồn kho
 • Vòng quay các khoản phải thu
 • Kỳ thu tiền bình quân
 • Vòng quay tài sản cố định
 • Vòng quay tổng tài sản (hiệu quả sử dụng tổng tài sản)

3. Nhóm chỉ tiêu quản lý nợ

 • Tỷ số nợ trên tổng tài sản (hệ số nợ)
 • Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
 • Tỷ số thanh toán lãi vay

4. Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lợi

 • Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
 • Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
 • Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
 • Khả năng sinh lời căn bản (BEP)

5. Nhóm chỉ tiêu giá trị thị trường

 • Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
 • Giá trị sổ sách
 • Tỷ số P/E
 • Tỷ số P/B

>> Mẫu nội dung báo cáo môn học Nghiên cứu thị trường

Hỏi đáp nhanh

À, nếu các em có những băn khoăn, trăn trở về chuyện học hành, thi cử, định hướng nghề nghiệp hay lo lắng không tìm được việc làm thì đừng ngại hỏi anh tại đây nhe https://bit.ly/TTVD-HoiDap


👍🏻 Like page Tự Tin Vào Đời để không bỏ lỡ các bài viết mới về kinh nghiệm học tập, ứng tuyển, làm việc và những lời khuyên hữu ích để sinh viên tự tin bước vào đời.
👥 Vào group Tự Tin Vào Đời để được sửa CV, hỏi đáp nhanh về học hành, thi cử, công việc,…
👥 Follow Instagram Tự Tin Vào Đời để xem các chia sẻ và hỏi đáp nhanh dưới dạng hình ảnh.
👤 Tác giả: Hoàng Khôi Phạm – Profile tác giả tại đây.

Có thể bạn sẽ thích